به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، اولین جلسه بررسی و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت آمار و اطلاعات با حضور فرشاد شهسواری شهردار، مدیر حراست، مدیر روابط عمومی، مسئول شهرسازی، مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان استانداری تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهدی معصومی دبیر شورای نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد نظام آماری استانداری تهران پیرامون تشریح اهمیت سامانه یکپارچه مدیریت آمار و اطلاعات گفت: این سامانه به خوبی در فرایند تصمیم‌گیری مدیران ارشد، عملکرد کل سازمان و همچنین عملکرد اعضای سازمان موثر است.

دبیر شورای نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد نظام آماری استانداری تهران ادامه داد: با خلاصه کردن داده‌ها و اطلاعات با اهمیت سازمان‌ها مدیران ارشد را در تصمیم‌گیری دقیق و به موقع یاری می‌دهد. مدیران سازمان نیز می‌توانند به راحتی با استفاده از داشبوردهای مدیریتی که در قالب نمودارهای قابل درک و ملموس نمایش داده می شوند، به عملکرد خود، مدیران و کارکنان خود و همچنین کل سازمان پی ببرند