شهردار نصیرشهر گفت: زیرسازی و همسطح سازی خیابان علم و صنعت در راستای تسهیل گری تردد تولیدکنندگان و صنعتگران صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر،فرشاد شهسواری رفع موانع تولید و تولید کننده را از اولویت های شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر برشمرد و افزود: شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر پیشگامان رفع موانع تولیدکنندگان هستند و اجرای این پروژه عینیت بخشیدن به شعار سال است.
وی بیان کرد: همه دستگاهها در تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین وظیفه ای دارند تا چرخه تولید که امروز مهمترین دغدغه کشور است به گردش درآید. رکن تولید وجود نیروی کار است که می تواند مشکل بیکاری را نیز مرتفع نماید.
شهسواری همچنین اضافه کرد: اجرای پروژه مشارکتی نیز بیانگر تعامل خوب و سازنده فی مابین مردم و شهرداری است و زیرسازی و همسطح سازی خیابان علم و صنعت نمونه ای بارز است.