رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی نصیرشهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، حجت اسلام والمسلمین ربعلی عبدی رئیس و علی محمودی نایب رئیس شورای اسلامی به همراه معاون عمرانی شهرداری نصیرشهر از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های عمرانی قرار گرفتند.
گفتنی است از میزان پیشرفت پروژه های دارالقرآن ، کفپوش رفیوژ میانی جاده ساوه، پارک مفتح و همچنین همسطح سازی خیابان علم و صنعت مورد بازدید قرار گرفت.