شهردار نصیرشهر خواستار تکریم ارباب رجوع شد و بر نظم بخشی کارکنان تاکید کرد.
به گزارش شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در شورای معاونین که با حضور مدیر حوزه شهردار، معاونین ،مدیران حراست،بازرسی و روابط عمومی،مدیر مالی،مدیر واحد فضای سبز و کارپرداز برگزارشد بر تکریم ارباب رجوع تاکید و اظهار داشت: همه خدمتگزار مردم هستیم و صاحبان اصلی این انقلاب مردمند.تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شفاف و قانونمند وظیفه یکایک کارکنان شهرداری است.
وی در ادامه اضافه کرد: شهرداری در صف اول خدمت رسانی به مردم قرار دارد و رضایتمندی مردم با انجام به موقع وظایف که هنان پاسخگویی شفاف و قانونمند است بدست می آید.
شهسواری بیان کرد: نظارت بر ساخت و سازها، بر ارائه خدمات تاکسیرانی به مردم و تنظیف شهر از مواردی است که با دقت نظر بیشتر مورد رصد معاونین و مدیران شهرداری باشد.