مدیرموسسه خیریه آبشارعاطفه ها در نصیرشهر از شهردار تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی نژاد مدیر موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در نصیرشهر با حضور در دفتر شهردار از همکاری فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر در اجرای برنامه های فرهنگی این موسسه تقدیر کرد.