شهردار نصیرشهر در بازدید میدانی از پروژه همسطح سازی قبور در آرامستان شهر روند پیشرفت پروزه را مطلوب برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در بازدید میدانی که از پروژه همسطح سازی داشت اظهار داشت: ساماندهی قبور هدف اجرای پروژه همسطح سازی  است که می تواند منظر آرامستان را زیباتر کند و بهینه سازی فضا را مدیریت کند.

شهردار نصیرشهر تاکید کرد: همطح سازی قبور آرامستان امام جعفر صادق(ع) از پروژه های شاخص شهرداری است که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.