شهردار نصیرشهر گفت: عملیات احداث بوستان مفتح از صبح امروز اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در بازدید میدانی از پروژه بوستان مفتح که صبح امروز برگزار شد از عملیاتی شدن احداث این بوستان خبر داد.

شهردار نصیرشهر تصریح کرد: بوستان مفتح در دو فاز و به متراژ ۸۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۳۰۰۰ میلیون ریال احداث خواهد شد و ضمن افزایش سرانه فضای سبز ، در زیباشناسی منظر شهری نقشی بی بدیل دارد.

شهسورای بیان داشت: این پروژه در دوقطعه ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ مترمربعی تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید و ارمغانی برای شهروندان خواهد بود.