جلسه شورای معاونین که با هدف بررسی مشکلات هر یک از حوزه های اداری، خدماتی و اجرایی شهرداری و ارائه راهکار مناسب جهت رفع معضلات در محل دفتر شهردار تشکیل و مشکلات، پیشنهادات و مصوبات معاونت ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری تشکیل  جلسه معاونین را فرصتی مناسب جهت بررسی امور جاری و اجرایی حوزه های مختلف شهرداری، هم پوشانی برنامه ها و جلوگیری از موازی کاری در بدنه شهرداری عنوان کرد و گفت: هر یک از معاونت های شهرداری، بازوهای اجرایی مدیریت شهری محسوب می شوند که همکاری مشارکت تمامی معاونت ها و اجرای مناسب طرح ها و برنامه ها می تواند در تقویت همه جانبه مدیریت شهری موثر واقع شود و اگر معاونتی نتواند در مسیر تحقق اهداف شهرداری گام بردارد و از عهده برآورده کردن انتظارات شهروندان برنیاید، انرژی و توانمندی کل مجموعه شهرداری تعدیل می رود به همین منظور برگزاری مستمر جلسات شورای معاونین و جلسات متعدد راهبردی مدیران شهرداری نقش بسزایی در ارتقای کارکرد تمامی اجزای پیکره شهرداری دارد.

در این جلسه برنامه های اولویت دار هریک از معاونت ها، مشکلات پیش رو و مطالبات معاونان مطرح و رسیدگی به آنها در دستور کار حوزه شهردار نصیرشهر قرار گرفت.