معاون فنی و عمرانی شهرداری نصیرشهر گفت: ساختن شهری  مهندسی و استاندارد با احیای بازآفرینی شهری در بافت فرسوده محقق می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، امیرحسین مصور در جلسه رفع نواقص نقشه بازآفرینی که با مشاور طرح برگزار شد اظهار داشت: نقشه برداری دقیق و صحیح در احیای بازآفرینی بافت های فرسوده نصیرشهر نقشی کلیدی دارد و در ساختن شهری مهندسی و اصولی نقشی بی بدیل دارد.

معاون شهردار نصیرشهر تصریح کرد: در اجرای این طرح علاوه بر تهیه نقشه های سه بعدی از سطح شهر، نوع کاربری ساختمان ها به طور دقیق مشخص  و بانک اطلاعات جامع تهیه می شود که این مهم مورد تاکید شهردار نصیرشهر نیز می باشد.

مصور بیان داشت: اجرای احیای بازآفرینی شهری، سیما و منظر نصیرشهر را متحول خواهد کرد و با رعایت اصول ساخت و ساز بناهایی با استاندارد های لازم احداث می شود.