دومین طرح جمع آوری معتادین متجاهر توسط کلانتری ۱۲ نصیرشهر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، سروان دستوری رئیس کلانتری ۱۲ نصیرشهر افزود: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان طرح جمع آوری معتادین متجاهر در دو مرحله اجرا شده و این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی ابراز کرد: حضور معتادین متجاهر ضمن سلب آسایش شهروندان موجب کاهش امنیت و افزایش سرقت های خرد در محله های مختلف شهر می شدند که در اجرای دومین مرحله ۲۲ نفر جمع اوری شدند.

رئیس کلانتری ۱۲ نصیرشهر تصریح کرد: مطابق با قانون پس از جمع آوری معتادین ، به کمپ ماده ۱۶ اخوان تحویل می شوند تا مراحل بازپروری برای آنان صورت گیرد.