نگهداری فضای سبز اولویت های شهرداری نصیرشهر است و پاکسازی علف های هرز و تشتک زنی درختان در برنامه ریزی مدون و در طول سالجاری انجام می شود.
به گزارش دروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به نگاه ویژه شهرداری نصیرشهر به فضای سبز و اولویت نگهداری آن اظهار داشت: عملیات کنترل و پاکسازی علف های هرز در بوستانها نقش مهمی در رشد و سلامت درختان دارد و این مهم با دقت نظر بالا طی برنامه ریزی مدون و مستمر انجام می شود.

شهردار نصیرشهر عنوان کرد: نگهداری صحیح فضای سبز با همکاری مردم میسر می شود و شهرداری در تحقق افزایش سرانه فضای سبز از هیچگونه تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.