آئین پیوند آسمانی یک زوج جوان در گلزار شهدای گمنام نصیرشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، مراسم عقد یک زوج جوان در راستای تجدید میثاق با آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی در گلزار شهدای گمنام نصیرشهر برگزار شد.
برگزاری آئین عقد در اماکن مقدس می تواند در تحکیم بنیان خانواده و اشاعه فرهنگ اسلامی تاثیرگذار باشد.