شهرداری نصیرشهر در راستای کاهش سرعت خودروها و افزایش ایمنی اقدام به خط کشی و رنگ آیزی سرعتکاه  آسفالتی جاده ساوه کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری افزود: این اقدام از سوی سازمان حمل و نقل  در جهت کاهش سرعت وسائط نقلیه و افزایش ضریب ایمنی  شهروندان صورت گرفته است.

وی ابراز کرد: به منظور شناسایی نقاط حادثه خیز و مطالعه و آنالیز و اجرای راه حل های مناسب برای ایمن سازی نقاط این منطقه اقدام به اجرای برنامه های ترافیکی در تمامی معابر حساس منطقه نموده است.