شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر در دیدار با رئیس جدید کلانتری ۱۲ ، انتصاب وی را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، شهردار ، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی نصیرشهر با حضور در کلانتری ۱۲ انتصاب وی را تبریک گفتند.

در این دیدار بر تقویت بستر های امنیت در نصیرشهر از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.