شهرداری نصیرشهر با همکاری اداره برق اقدام به اصلاح و تعویض ملزومات روشنایی معابر عمومی را شروع کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، اصلاح نقصان روشنایی معابر عمومی نصیر شهر با همت شهرداری و اداره برق اغاز شده و این روند تا پایان ادامه خواهد داشت.
گفتنی است رفع مشکلات روشنایی از مطالبه ای است که مدتها از سوی مردم  مورد پیگیری قرار دارد.