به مشکلات شهروندان در جلسه ملاقات مردمی شهردار نصیرشهر رسیدگی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای ارتباط بی واسطه و چهره به چهره با شهروندان  در جلسه ملاقات عمومی به مشکلات آنان رسیدگی کرد.

گفتنی است رسیدگی در حوزه ساخت و ساز ، ماده صد و جواز کسب از اهم مطالبات مردم بود.