نخاله‌های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکسازی محیط شهری توسط شهرداری نصیرشهر جمع آوری شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ در داستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز، طرح پاکسازی نخاله های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی توسط شهرداری نصیرشهر انجام گرفت.
شهسواری شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه تخلیه غیر قانونی پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی موجب بد منظر شدن چهره شهر می گردد افزود، شهرداری نصیرشهر در این خصوص به صورت مستمر اقدام به پاکسازی از پسماند ونخاله های عمرانی می کند.
شهردار نصیرشهر همچنین هدف از اجرای این عملیات  را پاکسازی، تنظیف معابر، برداشت نخاله های اضافه و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان دانست و افزود : طرح جمع آوری نخاله ساختمانی و عمرانی در جهت پاکسازی و تنظیف معابر سطح شهر توسط پرسنل زحمتکش شهرداری با توجه به برنامه ریزی های نجام گرفته انجام می گیرد.