شهردار نصیرشهر گفت: شهروندان می توانند از همه ظرفیت ها و اماکن فرهنگی شهرداری بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به سهم سرانه فرهنگی در زندگی مردم اظهار داشت: شهرداری نصیرشهر دغدغه مند سرانه فرهنگی شهروندان است و همه ظرفیت های شهرداری در راستای تقویت و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در اختیار مردم قرار دارد.

وی بیان داشت: اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای رده های مختلف سنی در فرهنگسرای بهشت و اکران فیلم های اجتماعی در سینما بهشت و همچنین برنامه های مناسبتی در مساجد سطح شهر نشان از نگاه ویژه شهرداری و شورای اسلامی به مقوله فرهنگی است.

شهسواری ابراز داشت: امسال برنامه های فرهنگی در سطح شهر رونق بیشتری می گیرد و شهروندان می توانند از پتانسیل های فرهنگی شهرداری استفاده کنند.