معاون فنی و شهرسازی شهرداری نصیرشهر افزود: با بهبود کیفیت نظارت بر ساخت و ساز، می توان از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، امیر حسین مصور در جلسه هماهنگی شهرداری، واحد کنترل و نظارت  ساختمانی و دفتر فنی مهندسی نصیرشهر در راستای ساماندهی ساخت و ساز اظهار داشت: بهبود کیفیت نظارت بر ساخت و ساز و ارئه خدمات مناسب مهندسی از سوی دستگاهها می تواند در ساماندهی ساخت و سازها موثر باشد.

وی در ادامه براز کرد: برابر بخشنامه اداره کل مدیریت بحران استان تهران هرگونه، پیش آمدگی ، تراس و بالکن در کلیه طبقات طراحی و اجرا نگردد.

معاون فنی و شهرسازی بیان داشت: تمامی نقشه های اجرای ارتفاع ستون همکف مطابق پروانه صادره شده از سوی شهرداری  برای پارکینگ ۲٫۶ متر و برای تجاری ۴ متر طراحی شود

مصور با اشاره برخورد با مهندسین ناظر متخلف تاکید کرد: مسئول دفتر فنی پیگیر ارائه گزارشات پیشرفت ساختمانی، سقف به سقف مهندسین ناظر باشد و در صورت عدم ارائه گزارش به موقع و هرگونه تخلف سهمیه مهندسین ناظر در سالجاری حذف می شود.

این مقام مسئول عنوان کرد: مهندسین ناظر گزارشات پیشرفت عملیات ساختمانی سقف به سقف را با پیوست عکس به شهرداری ارائه کنند.