شهردار نصیرشهر گفت: شهروندان بهترین ناظر و داور بر عملکرد و خدمات شهرداری هستند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به ملموس بودن خدمات شهرداری به شهروندان افزود: تلاش شهرداری نصیرشهرارائه خدمت با کیفیت و توام با تکریم شهروندان است و مردم خود ناظر بر این جنس از خدمات هستند.

وی تاکید کرد: عزم شهرداری درخدمت رسانی و تحول گرایی جدی است و در حوزه عمرانی ، افتتاح پروژه های متنوع برنامه اصلی در امسال می باشد.

شهسواری بیان داشت: مردم امسال شاهد افتتاح و بهره برداری از چندین پروژه فرهنگی، عمرانی و ورزشی در سطح شهر خواهند بود که با برنامه ریزی مناسب تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.