شهردار نصیرشهر گفت: فاز اول جدولگذاری جاده قرمز به طول ۵۰۰ متر اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری ابراز کرد: اجرای جوی و جدولگذاری خیابان جاده قرمز در فاز اول با اعتبار ۳ میلیارد ریال به اجرا درآمد .

گفتنی است فازهای بعدی نیز با تخصیص اعتبار لازم اجرا خواهد شد.