سمپاشی و آفت زدایی درختان سطح شهر توسط شهرداری نصیرشهر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، مجتبی چاوشی مسئول فضای سبز با اشاره به آغاز سمپاشی درختان و فضای سبز در نصیرشهر با هدف مبارزه با آفات و جلوگیری از انتقال بیماری ویروسی بیان داشت: واحد فضای سبز شهرداری نصیرشهر در تداوم برنامه‌های نگهداری سطوح و فضای سبز شهری، سمپاشی بهاره خود را با هدف مبارزه با آفات نباتی، مقابله با شته‌ها و جلوگیری از انتقال بیماری‌های ویروسی و گیاهی آغاز نموده است.
مسئول فضای سبز شهرداری با تاکید رعایت استاندارد و موارد ایمنی در هنگام سمپاشی گفت: عملیات سمپاشی با رعایت اصول فنی و غلظت کمینه سم توسط اکیپ‌های شهرداری صورت می‌گیرد.
چاوشی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز شهری و همکاری با پرسنل شهرداری گفت: از ویژگی‌های شهر شاداب و زیست پذیر وجود درخت و فضای سبز در شهرها و توجه مدیریت شهری به نگهداری از فضای سبز موجود و توسعه آن از ضروریات شهرسازی است واز شهروندان عزیز نیز درخواست می شود با اکیپ‌های شهرداری همکاری کرده و از باز گذاشتن درب و پنجره در محیط‌های سمپاشی خودداری کنند.