شهردار نصیرشهر گفت: شهرداری نصیرشهر در خط مقدم خدمت رسانی به شهروندان قرار داردو از همه ظرفیت ها در ارائه هرچه بهتر خدمات استفاده می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به خدمت رسانی شهرداری به مردم افزود: زیبا سازی ، پاکیزه نمودن شهر ، توسعه و نگهداری فضای سبز ، اجرای برنامه های فرهنگی  و  ارائه خدمات در حوزه شهرسازی و انجام پروژه های عمرانی از اهم خدماتی است که شهروندان شبانه روز از شهرداری دریافت می کنند.

شهردار نصیرشهر تصریح کرد: شهرداری ها با توجه به میزان خدمات ارائه شده در خط مقدم خدمت رسانی قرار دارند و بهره گیری از همه ظرفیت های درون و برون سازمانی می تواند در کیفیت هرچه بهتر خدمات موثر باشد.

شهسواری ابراز کرد: در طرح استقبال از بهار و ایام نوروز مجموعه شهرداری نصیرشهر عملکرد مطلوبی را به شهروندان ارائه کردندزیرا که خدمت بی منت سرلوحه کارکنان شهرداری است.