شهردار نصیرشهر در ملاقات مردمی این هفنه خود با شهروندان دیدار و مشکلات آنان را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در این دیدار ها که بصورت چهره به چهره برگزار شد بر روند پاسخگویی شفاف به شهروندان تاکید کرد.

گفتنی است اهم مشکلات شهروندان دراین دیدارها با محوریت  تمدید جوازو تغییر کاربری بود که با رعایت مر قانون  دستور شهردار نصیرشهر صادر شد.