آراستگی سیمای سطح شهر در ترویج نشاط شهروندان موثر است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، به منظور حفظ زیبایی های بصری و آراستگی و پاکیزگی مناظر شهری، نشاط و بهداشت عمومی و با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و بارش های فصلی، عملیات شستشوی جداول خیابان ها و معابر سطح شهر توسط معاونت خدمات شهر انجام پذیرفت.