شهردار نصیرشهر بیان داشت :  بودجه ۱۴۰۱ شهرداری نصیرشهر با رقم ۶۵۰ میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
وی با بیان اینکه مبلغ پیشنهادی بودجه بر اساس دریافت نظرات اعضای شورا در جلساتی که در صحن علنی شورای اسلامی نصیرشهر داشته ایم تکمیل شده است.
به گزارش روابط عمومی و شورای اسلامی نصیر شهر؛ فرشاد شهسواری تصریح کرد: با کمک مجموعه شهرداری و همکاری شورای شهر پس از تحقق بودجه سال آینده شاهد اتفاقات خوبی با اجرای پروژه‌های قابل اجرا در حوزه عمران شهری خواهیم بود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها سهم اعتبارات جاری ۶۰ درصد و سهم عمرانی ۴۰ درصد است که شهرداری نصیرشهر بر اساس سال‌های قبل حدود ۱۰ درصد از سهم اعتبارات جاری صرفه‌جویی و کسر و به اعتبارات عمرانی اضافه کرده که مبلغ قابل ملاحظه‌ای است.
شهسواری افزود: با این شرایط سهم اعتبارات جاری مبلغ ۳۲۵ میلیارد ریال و هم سهم عمرانی ۳۲۵ میلیارد ریال است.
شهردار نصیرشهر در پایان با اشاره به مهمترین پروژه‌های قابل اجرا در سال آینده، گفت: آسفالت معابر شهری، پیاده‌روسازی، احداث پارک و سرای محله و مسجد انتهای خیابان مفتح، تکمیل دارالقران، احداث زمین چمن مصنوعی، جدول‌گذاری و پل‌سازی، توسعه مبلمان شهری، ساماندهی و توسعه آرامستان‌ها و.. از مهمترین پروژه‌های قابل اجرا در سال آینده به شمار می‌رود.