همزمان با شمارش معکوس روزهای پایانی سال ، اجرای طرح استقبال از بهار شهرداری نصیرشهر به خط پایانی نزدیک شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر، فرشاد شهسواری با شاره به تحقق اکثریت برنامه های طرح استقبال از بهار، اظهار داشت: تنظیف درختان ، آسفالت و لکه گیری معابر عمومی، رنگ آمیزی جداول، لایروبی کانال و جوی ها، تعمیر وسایل بازی کودکان و ورزشی در بوستانها، نصب المان سفره هفت سین و … از برنامه های طرح استقبال از بهار می باشد که تحقق یاقته است.

وی تصریح کرد: همزمان با عید نوروز و نو شدن سال ، نصیرشهر نیز با جامه ای تازه زخ نمایی می کند و بوستانهای این شهر میزبان گردشگران نوروزی و شهروندان خواهد بود.

شهسواری ابراز کرد: آرامش و نشاط آفرینی شهروندان یکی ازمهمترین اولویت های شهرداری است و همه امکانات برای تحقق این مهم با هم بسیج شده اند .