معاون شهرسازی شهرداری نصیر شهر از پروژه های در دست اقدام بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، امین مصور در بازدید میدانی از پروژه ها افزود: تحول و توسعه گفتمان شهرداری است و رویکرد این معاونت داشتن شهری با مولفه های مهندسی و مدرن است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه ریزی های مدون و کارشناسی ، نصیر شهر در ریل توسعه و تحول قرار گرفته است و بدنه شهرداری از تمام ظرفیت های کارشناسی استفاده خواهد کرد.