گروه سرود انصارالمهدی (عج) نصیرشهر به جشنواره سرود فجر استان تهران اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، گروه سرود انصارالمهدی (عج) مسجد امام رضا (ع)نصیرشهر به جشنواره سرود فجر استان تهران اعزام شدند.