با برنامه ریزی های صورت گرفته در طرح نهضت آسفالت شهر،عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر با سرعت در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر،در ادامه طرح نهضت آسفالت کوچه ها و معابر شهر ،عملیات آسفالت کوچه های ایماشی و هشت متری احداثی در حال انجام است.
لازم به ذکر است طرح نهضت آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر، تسهیل در عبور و مرور، تامین آرامش و آسایش شهروندان از ماه های گذشته در دستور کار شهرداری نصیرشهر قرار گرفته و عملیات زیر سازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر بر اساس نوبت بندی و اولویت بندی ها در حال انجام است.