شهردار نصیر شهر گفت: با افزایش جمعیت  شهری ضرورت افزایش سرانه فضای سبز بیش از پیش احساس می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری ابراز کرد: اصلاح و توسعه فضای سبز در نشاط آفرینی روحیه شهروندان و زیبا سازی منظر شهری موثر است .

شهردار نصیر شهر تصریح کرد: حوزه فضای سبز شهرداری در این روزهای پایانی سال با همه ظرفیت در صدد اصلاح فضای سبز است.