جاده سلامت بوستان شهدای گمنام نصیر شهرمیزبان بانوان ورزش دوست است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر، بانوان ورزش دوست نصیر شهری هر صبح با پیاده روی در جاده سلامت بوستان شهدای گمنام تندرستی و نشاط را برای خود و خانواده به ارمغان می اورند.
فرهنگسازی ورزش در جامعه در ارتقای سلامت خانواده نقش مهمی را ایفا می کند و بستر های لازم در نصیر شهر فراهم است.