با کسب بیشترین آرای مردمی دو ورزشکار نصیر شهری در اعیاد شعبانیه تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نصیر شهر، بهنام قنبری و محمد سروش با کسب بیشتری ارای نظر سنجی بعنوان محبوبترین ورزشکاران نصیر شهر انتخاب شدند. گفتنی است از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از دو ورزشکار محبوب با اهدای لوح تقدیر شد.