شهردار نصیر شهر افزود: تقویت سرانه ورزش در نصیر شهر نشاط آفرینی و پویایی شهروندان به ویژه جوانان را موجب می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر، فرشاد شهسواری در دیدار با رئیس ورزش و جوانان  شهرستان رباط کریم با اشاره به ضرورت تقویت سرانه ورزش در نصیرشهر اظهار داشت: تقویت بستر های ورزش در نصیر شهر، موجب سلامت جسمی و روحی جوانان می شود و استعدادهای ورزش نمایان می گردد.

وی بیان داشت: توجه به ظرفیت و پتانسیل  ورزشی جوانان  نصیرشهرمی تواند در کشف استعداد ها و قهرمان پروری  نقش کلیدی داشته باشد و در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در رشته های مختلف تاثیر مهمی داشته باشند.

شهسواری اجرای برنامه های متنوع ورزشی را خواستار و تاکید کرد: شهر سالم با شهروندان سالم معنا پیدا می کند و توجه به ورزش همگانی باید در اولویت ورزش و جوانان نصیر شهر قرار گیرد.