انتخابات هیئت نظارت دفتر فنی مهندسی نصیرشهر در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، انتخابات هیات نظارت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نصیرشهر با نظارت مستقیم شهرداری و با اعضای سازمان بعد از ظهر امروز برگزار شد و به اتفاق آراء مسئول دفتر نمایندگی انتخاب گردید.
در این انتخابات که با حضور مهندسین نصیرشهر در سالن جلسات شهرداری برگزار شد از تعداد ۴۲ رای ماخوذه آقای مهندس مهدی اکبری با کسب ۲۵ رأی بعنوان نفر اول و بعنوان مسئول دفتر نمایندگی شهر انتخاب گردید.