هرکدام از ما به عنوان مدیر وظایفی داریم و باید به صورت جهادی عمل کرده و چندین برابر دوندگی در کار داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، شهسواری شهردار نصیرشهر در بازدید از واحدهای شهرداری تاکید کرد: تا رسیدن عید نوروز در شهرداری تعطیلی وجود ندارد و باید در همه ایام هفته شبانه روزی پای کار باشیم، مدیران و مسئولین اجازه ندارند که راه ارتباطی خود را قطع کنند، باید همواره در دسترس باشد چرا که کمترین تعلل موجب ناراحتی شهروندان می‌شود.

وی توضیح داد: هرکدام از ما به عنوان مدیر وظایفی داریم و باید به صورت جهادی عمل کرده و چندین برابر دوندگی در کار داشته باشیم تا مشکلات شهر کمتر شوند اما این نکته را هم باید در نظر بگیریم که هرکسی تکلیف شهروندی و اداری دارد، اگر چه در قانون چنین تکالیفی لحاظ نشده باشد برای بهتر شدن شرایط شهر باید همه با هم تلاش کنیم.

شهسواری خاطر نشان کرد: امروز برای توسعه شهر نیازمند انسجام، وحدت، همدلی، مشارکت عمومی و همراه کردن مردم هستیم تا با کمترین خدمت بیشترین رضایت‌مندی ایجاد شود.

شهردارنصیرشهر تصریح کرد: پاکی و صداقت در تیم مدیریت شهری و اعضای شورای شهر، همه دغدغه مندان و رسانه‌ها وجود دارد و این همیت باید به دیگران تسری پیدا کند و مشکلات رفع شوند.

وی توضیح داد: برنامه مدیریت و توسعه شهری تدوین و بر اساس آن اولویت‌ها مشخص و تعداد پروژه‌ها تعیین شده است و سعی بر آن شده که منابع مالی آنها پیش بینی شود.