شهردار نصیر شهر از دستور ویژه در راستای ایمن سازی و بروز رسانی وسائل بازی کودکان در بوستانهای سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر ، فرشاد شهسواری  با تاکید بر پاسخگویی مناسب به مطالب مردمی تاکید کرد: تعمیر و تجهیز وسائل بازی کودکان مطالبه شهروندان است که با قید فوریت به این موضوع رسیدگی خواهد شد و تا پایان سالجاری انجام می شود.

شهردار نصیر شهر تصریح کرد: رویکرد شهرداری خدمت جهادی به مردم است و با برنامه ریزی مدون، توسعه شهر که هدف اصلی شهرداری است  محقق خواهد شد.

شهسواری ابراز کرد: مردم نصیر شهر لیاقت خدمت رسانی به بهترین شکل را دارند و مجموعه شهردارری از همه ظرفیت برای رضایتمندی شهروندان استفاده خواهد کرد.