به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای پیگیری مطالبات مردمی مبنی بر قطع مکرر آب شهری جلسه ای با حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس جدید آبفاء نصیرشهر در جلسه علنی شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به مشکلات مربوط به قطع مکرر آب در سطح شهر خواستار رسیدگی جدی توسط رئیس جدید آب و فاضلاب نصیرشهر شد .

رئیس آبفاء نصیرشهر نیز با اشاره به نقش بسیار پررنگ و مهم اعضای شوراهای اسلامی شهر و همچنین شهردار جوان و پرتلاش نصیرشهر در جهت پیگیری خواسته های شهروندان گفت :قطعی مکرر چند روزه آب نصیرشهر به دلیل سرقت کابل های برق چاه آب نصیرشهر بوده است که به زودی مرتفع می گردد.