به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر به منظور پیگیری و نظارت بر پروژه های در دست اجرا و فعال شهرداری ، علی عبدی سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر به همراه مسئول عمران شهرداری و پیمانکاران مربوطه از تعدادی از پروژه های عمرانی از جمله کوچه های احداثی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه ها قرار گرفت .

سخنگوی شورای اسلامی نصیرشهر در این بازدید ها ضمن مثبت ارزیابی کردن پروژها هدف از این بازدید ها را اطلاع از میزان پیشرفت پروژه های در دست اجرا در سطح شهر و ارتباط مستقیم با شهروندان عزیز بیان داشت و افزود : اجرای پروژه های عمرانی اقدامی ماندگار جهت توسعه و آبادانی شهر خواهد بود و از دست اندرکاران پروژه های مذکور خواست تا با تمام توان روند تکمیل پروژه ها را تا پایان و حصول نتیجه پیگیری نمایند تا به زودی شهروندان فهیم نصیرشهر از آن بهره مند گردند .

🔹علی عبدی همچنین با اشاره به اینکه تداوم بازدیدها می تواند انگیزه مدیران را در راستای خدمت رسانی بهینه به عموم شهروندان گرامی ارتقاء بخشد ، افزود : شورا و شهرداری به دنبال توزیع عادلانه امکانات در کلیه مناطق شهری هستند و با توجه به اینکه انتظارات شهروندان از شورا و شهرداری زیاد است باید همسو با مطالبات مردم حرکت خود را شتاب ببخشیم.