به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر همزمان با گرامیداشت هفته معلولان مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر به همراه رئیس شورای اسلامی شهر ، امام جمعه محترم ، معاون شهردار و مسئول دفتر بهزیستی در نصیرشهر از مرکز توانبخشی پرتو در نصیرشهر محل نگهداری از بیمار های اعصاب و روان مزمن بازدید نمودند .

🔹 شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در این دیدار با رئیس مرکز و پرسنل شاغل در مجموعه ضمن گفتگو نسبت به فعالیت هایی که در آن مرکز صورت می گیرد از کمک هایی از طرف شهرداری برای این مرکز امکان پذیر است نیز بحث بحث و تبادل نظر نمودند .