حجت الاسلام ربعلی عبدی : در راستای حمایت و سهولت در انجام امورات پستی مردم عزیز نصیرشهر، با پیگیری های لازم اعضای شورای اسلامی ، اداره پست شهرستان رباط کریم و استان تهران، دفتر اداره پست نصیرشهر شنبه در خیابان نه دی افتتاح خواهد شد.

🔹رئیس شورای اسلامی نصیرشهر در پایان افزود: بنا بر توصیه مسئولین اداره پست استان تهران ،اعضای شورا شهر، مکان دفتر پست در نزدیکی ورودی شهرک صنعتی انتخاب شده است که هم شهروندان عزیز نصیرشهر ، هم صاحبان و کارکنان محترم صنایع شهرک از خدمات پستی بهره مند شوند.