به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر بعد از ظهر امروز سه سنبه شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر پس از اتمام جلسه رسمی خود از ورزشکار جوان نصیرشهری محمد مهدی نقدی از راهیابی به مسابقات تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران با اهداء لوح سپاس قدردانی نمودند .