به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای ایجاد مقوله امنیت در سطح شهر جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با دعوت از رئیس جدید کلانتری و شهردار نصیرشهر در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

🔹شهردار و اعضا شورای اسلامی نصیرشهر در این جلسه با اشاره زحمات سروان الله مدد رئیس سابق کلانتری نصیرشهر و بابیان اینکه امنیت و آسایش جامعه و مردم حاصل تلاش و زحمت نیروهای خدوم نیروی انتظامی است، اظهار داشتند : نیروی انتظامی نیاز یک جامعه آرمانی است و همه اندیشمندان اجتماعی بر ضرورت وجود چنین نیرویی در تمام جوامع تأکید دارند .

🔹سروان دستجردی رئیس جدید کلانتری نصیرشهر نیز در این جلسه با بیان برخی از مسائل شهر در حوزه مسائل انتظامی و ترافیکی از همکاری و همیاری بسیار خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر در راه فرآیند دسترسی به ایجاد نظم قدردانی و از آمادگی کامل نیروی انتظامی برای استمرار و ارتقاء ضرایب ایجاد نظم و امنیت بهتر برای شهروندان مطالبی را بیان کرد .