ملاقات مردمی مهندس شهسواری همچنان با هدف رفع مشکلات شهروندان در دفتر شهردار برگزار گردید.

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ملاقات عمومی نهندس شهسواری شهردار نصیر شهر امروز سه شنبه نهم آ بان ماه همانند هفته های گذشته با حضور شهروندان محترم در دفتر شهردار برگزار گردید .

🔹مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این دیدار ها پس از شنیدن درخواست ها و خواسته های بحق شهروندان به بررسی آنان پرداخت و دستورات شایسته در خصوص رسیدگی به مشکلات مطرح شده در چارچوب ضوابط صادر نمود.

🔹لازم به ذکر است ملاقات مردمی با هدف توجه به نیازها ورفع مشکلات شهروندان روز های سه شنبه هر هفته در ساختمان شهرداری و در محل دفتر کار شهردار برگزار می شود.