هرس درختان سطح شهر و نواحی پارکها و بلوارها با هدف رشد و نمو مطلوب درختان انجام می شود

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با بیان این مطلب گفت: هرس پاییزه درختان با هدف فرم دهی، تامین سلامت و رشد مطلوب درختان، پاکسازی درختان از شاخه های مزاحم و خشک و زیباسازی بصری شهر در پارک ها، بوستان ها و بلوارهای سطح شهر همچنان توسط پرسنل خدوم فضای سبز شهرداری در حال انجام است .

🔹شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه نقش فضای سبز و درخت و درختچه در تلطیف هوا و تاثیر آن بر سلامت شهروندان و زیبایی شهری بر کسی پوشیده نیست افزود: حفظ و نگهداری فضای سبز و مراقبت از درختان مسئولیت اجتماعی و همگانی است و از همکاری شهروندان محترم در امر توسعه فضای سبز و مراقبت از درختان قدردانی می گردد.