به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر همزمان با هفته گرامیداشت ملی دیابت و در راستای پایش و ارتقاء سلامتی و بهداشت پرسنل انجام تست قند ، فشار و چربی خون با مشارکت شبکه بهداشت شهرستان صبح امروز یکشنبه با حضور پرسنل شهرداری در سالن جلسات شهرداری نصیر شهر به صورت ناشتا صورت گرفت.

🔹شایان ذکر است انجام این تست فردا دوشنبه نیز برای پرسنل شهرداری از ساعت ۸/۳۰ صبح بصورت ناشتا انجام می گیرد .