به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در ادامه ملاقات مردمی مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با شهروندان صبح امروز سه شنبه ۱۸ آبان ماه با تعدادی از مراجعین در دفتر شهردار برگزار گردید .

🔹شهردار نصیرشهر در این دیدار ضمن دیدار چهره به چهره با شهروندان دستورات لازم و مرتبط با درخواست های مطرح شده توسط هر یک از مراجعین محترم در حوزه های مختلف شهری در چهار چوب قانونی را به واحد های مربوطه جهت رسیدگی صادر نمودند .