تجمع بزرگ یوم ا… ۱۳ آبان در نصیرشهر

 

🔹زمان : روز ۱۳ آبان ساعت ۱۰ صبح

 

🔹مکان : مقابل مسجد حضرت رقیه س نصیرشهر