🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری نصیر شهر صبح امروز به دستور مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با حضور اعضاء ستاد با مدیریت معاون خدمات شهری با توجه به اعلام گزارش هواشناسی با دستور کار آمادگی های لازم و بیش تر در خصوص مراحل آمادگی و پیشگیری های لازم تشکیل شد.

🔹در این جلسه هر یک از اعضای ستاد مدیریت بحران آمادگی کامل نیروهای تحت امر خود را در خصوص هر گونه حوادث احتمالی اعلام نمودند.