🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر جلسه پیگیری و استقرار دفتر اداره پست در نصیرشهر صبح امروز با حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرکل اداره پست استان تهران در دفتر شورای اسلامی نصیرشهر برگزار شد .

🔹علی عبدی سخنگوی شورای اسلامی نصیرشهر در این جلسه با اشاره به پیگیری های انجام گرفته توسط مجموعه شورای اسلامی و شهرداری نصیرشهر مبنی بر استقرار و افتتاح دفتر پست در نصیرشهر گفت : وجود دفتر پست در شهر می تواند نیازهای تعداد زیادی از شهروندان محترم را در انجام امورات پستی خود از قبیل دریافت کارت های ملی هوشمند ، کارت های سوختی و مرسوله های پستی و دیگر خدمات پست را رفع نماید.

🔹همچنین شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر پس از اتمام جلسه به همراه مدیر کل اداره پست استان از ساختمان قابل افتتاح دفتر پست در نصیرشهر نیر بازدید نمودند .